HALSUAN METSÄSTYSSEURA ry

Ohjeita ja sääntöjä metsäpeuran metsästyksestä

(vieraat & matkanjärjestäjät/majoittajat)• Seura vastaa ainoastaan peuralupien myymisestä, majoitukseen ym. liittyvät palvelut pitää metsästäjän ostaa erilliseltä palveluntarjoajalta.

• Palveluntarjoaja etsii sopivan oppaan joka on Halsuan metsästysseuran jäsen. Oppaan mukanaolo on välttämätöntä.

• Metsäpeuran lupaan sisältyy varausmaksu, joka on 500 euroa.

• Varausmaksu pitää maksaa kahden viikon kuluessa luvan myöntämisestä.

• Metsästysoikeusmaksu jää seuralle vaikkei kaatoa suoritettaisikaan.

• Kaatomaksuun kuuluu saaliin pää ja vuota sekä lihaa annetaan vieraan halutessa ns. maistiaispala (esim 1kg)

• Myytävät luvat ovat ensisijaisesti uroksen lupia.

• Naarasta, jota vasa seuraa ei saa ampua

• Metsästysoikeus on voimassa seitsemän(7) päivää.

• Vierailevalla metsästäjällä tulee olla voimassa oleva oman maan metsästyskortti ja lupa ampua hirvi- tai vastaavia eläimiä kotimaassaan. Näiden asioiden ollessa kunnossa Halsuan Riistanhoitoyhdistys kirjoittaa suomalaiset luvat. Näistä koituvat maksut eivät sisälly metsäpeuranluvan hintaan.

• Mikäli opas toteaa yli 24-piikkisen eläimen, joka olisi ammuttavissa, mutta metsästäjä ei halua tätä ampua vaan haluaa ns. hakea isompaa, eikä saa tätä kaadettua on kaatolupamaksu maksettava.

• Kun peuraa on ammuttu se katsotaan haavoittuneeksi, kunnes opas toisin toteaa.

• Mahdollisen haavoittuneen eläimen lopettamiseksi on tehtävä kaikki mahdollinen

• Metsästyksestä ei saa olla haittaa maanomistajille, esim. autot jätetään niin että viljelyalueille kulkua ei estetä.

• Metsästys päihteiden alaisena on ehdottomasti kielletty

• Tässä pätevät myös Halsuan metsästysseura ry:n laatimat metsästyssäännöt

• Halsuan metsästysseura pidättää oikeudet muutoksiin itsellään